Foredragsholdere

GURO ANGELL GIMSE

Guro Angell Gimse (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD


GEIR LIPPESTAD

Geir Lippestad er tidligere Generalsekretær i HLF, politiker, advokat og forkjemper for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.


BJØRG KAMPESTUEN-BERNTZEN

Bjørg Kampestuen-Berntzen, seniorrådgiver og prosjektleder for Mentorprosjektet – tidligere sentralstyremedlem i HLF, sitter i kontrollkomiteen i HLF, har lang erfaring som yrkesaktiv hørselshemmet og jobber som organisatorisk seniorrådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).


KATHARINE CECILIA WILLIAMS

Katharine Cecilia Williams, ph d, psykologspesialist. Hun har arbeidet med hørsel og psykososialt stress siden 2001. I 2015 forsvarte hun sin doktorgrad ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo om temaet hørseltap og mestring i arbeidslivet. Hun er faglig ansvarlig for Mentorprosjektet.


BERIT BRØRBY

Berit Brørby, nestleder i HLF Sentralstyre


MARIANNE BRÅTHEN GEITZ

Marianne Bråthen Geitz, leder for Arbeidslivsutvalget i HLF


MARTE OPPEDAL VALE

Marte Oppedal Vale, interessepolitisk rådgiver i HLF. Hun har ansvar for arbeidet knyttet til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), diskriminering, universell utforming og tilgjengelighet. Vale vil snakke om et arbeidsliv hvor hørselshemmede slipper å møte negative stereotypier og fordommer. Et arbeidsliv uten diskriminering hvor hørselshemmede er likestilte.

 


VEMUND VASSHAUG

Vemund Vasshaug, audiograf og rådgiver på hørsel ved NAV hjelpemiddelsentral Buskerud.


HILDE KRISTINE BRAADLAND-ERIKSSON

Hilde Kristine Braadland-Eriksson, seniorrådgiver arbeid ved NAV hjelpemiddelsentral Buskerud.


METTE STRØMSTED

Mette Strømsted, BVA fine art, faglærer, foredragsholder og  som kurslærer i digitale fortellinger - min historiefortelling i HLF prosjekter som «Min hørsel» på HLF Briskeby FoU, «Tinnitus for ungdom» HLF Briskeby FoU og på NaKuhel Asker med «Min historie»


ELISABETH SVINNDAL

Elisabeth Svinndal, audiopedagog, ph.d. Hun har nylig gjennomført et doktorgradsarbeid innen temaet hørselstap og arbeidsliv. Målsettingen med prosjektet var å bidra til å identifisere hva som hemmer og fremmer deltakelse i arbeidslivet. Tidligere erfaring fra fagfeltet inkluderer blant annet hjelpemiddelsentral, Statped og Briskeby. Jobber per i dag med kombinerte syns- og hørselstap i Statped.

 


NATALIE M. KJELSAAS

Nathalie M. Kjelsaas er utdannet Velferdsviter fra Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2012


SARAH GRANBERG

Sarah Granberg; Ph.D., leg. audionom, lektor i hørselvitenskap ved ved Örebro universitet. Hennes hovedfokus i undervisning og forskning er hovedsakelig audiologisk rehabilitering av voksne, arbeidsliv og arbeidsforhold for voksne med hørselstap, bevisbasert omsorg (EBP) og forskningsmetodikk. Sarah har en spesiell interesse for person-sentrert audiologisk rehabilitering (PCAR)


JOHANNA GUSTAFSSON

Johanna Gustafsson Med.Dr Lektor i hørselvitenskap ved Örebro universitet


SANDRA LANGKAAS SØGNEN

Sandra Langkaas Søgnen, adjunkt med videreutdanning
Sandra har 10 års erfaring fra skolen, og har jobbet som spesialpedagog i mesteparten av disse årene. Hennes hørselstap er en stor utfordring i et yrke der god og riktig kommunikasjon er helt avgjørende, og hun har derfor gjort meg mange tanker og erfaringer rundt dette i løpet av disse årene. 


HEGE SALTNES

Hege Saltnes er seksjonsleder ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse. Hun er psykiater og har jobbet med hørselshemmede, døve og døvblinde med psykisk lidelse i snart 15 år.
 

 


BERIT SKOGLI WIIK

Berit Skogli Wiik er ansatt ved HLF Briskeby som Kursleder og gruppeterapeut for kurset « Yrkesaktiv med nedsatt hørsel». Utdannet Gestaltterapeut og Coach fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskolen Oslo


TRUDE STRAND GRØV

Trude Strand Grøv er utdannet psykomotorisk fysioterapeut med masterutdanning i psykisk helsearbeid. Hun jobber til daglig ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as der hun daglig møter deltakere med ulike hørselsrelaterte utfordringer. Blant annet er hun gruppeleder for det nystartede rehabiliteringstilbudet Svimmelhet og balanse. Som psykomotorisk fysioterapeut erfarer hun daglig at personer med nedsatt hørsel opplever utfordringer med kroppslige spenninger og stressreaksjoner som kan gi redusert livskvalitet. 


Meeting management Logo Powered by WebSite AS