Merk: Dette er et foreløpig program, og det vil bli endret/oppdatert fortløpende.

Foredragsholdernes presentasjoner vil bli tilgjengelig på https://hlfbriskeby.no/ i etterkant av konferansen.

Program

09:00-10:00 Morgenbuffet og registrering

Morten Buan, forbundsleder i HLF og Marianne Bråthen Geitz, leder for Arbeidslivsutvalget i HLF

 

11:00-11:20 Pause med besøk hos utstillere

Elisabeth Svinndal, audiopedagog, ph.d.

 

Sandra Langkaas Søgnen, adjunkt med videreutdanning

 

12:30-13:30 Lunsj med besøk hos utstillere

Vemund Vasshaug, audiograf og rådgiver på hørsel ved NAV hjelpemiddelsentral Buskerud og Hilde Kristine Braadland-Eriksson, seniorrådgiver arbeid ved NAV hjelpemiddelsentral Buskerud.

Hva er arbeidsrettet veiledningstjeneste og hvorfor ble det lagt til NAV hjelpemiddelsentral?
Bakgrunnen for tjenesten og hvordan vi jobber i ulike brukersaker.

 

14:15-14:30 Pause

Nathalie Kjeldaas beskriver sin reise fra endt utdanning til fast jobb.  

 

16:00-16:05 Avslutning for dagen

09:00-09:05 Åpning ved konferansier

Sarah Granberg Ph.D., leg. audionom, lektor i hørselvitenskap ved Örebro universitet og Johanna Gustavsson, Med. Dr. Lektor i hørselvitenskap ved Örebro universitet

 

10:00-10:20 Pause

10:20-10:50 Brukerinnlegg

Katharine Cecilia Williams, ph d, psykologspesialist og Bjørg Kampestuen Berntzen, seniorrådgiver og prosjektleder for Mentorprosjektet

 

11:15-11:30 Pause

12:00-13:00 Lunsj med besøk hos utstillere

Mette Strømsted, lærer og kursholder (BVA fine art, visual art og Praktisk pedagogikk)

Strømsted viser kortfilmen «Tre hemmeligheter» som tar utgangspunkt i eget liv med hørselutfordringer.

13:30-13:50 Pause

Hege Saltnes, psykiater og overlege , NBHP

 

 

14:40-15:00 Pause

Berit Skogli Wiik og Hans Kristian Opsahl HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester.

 

15:45-16:00 Avslutning

Meeting management Logo Powered by WebSite AS